Opiekuńczo-Wychowawczych
Get Adobe Flash player

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy

ogłasza rozpoczęcie naboru na stanowisko

Wychowawca.

Informacje o rozpoczęciu naboru 


Dane jednostki

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Serbska 78
58-100 Świdnica
tel. 74 850 99 39

e-mail: sekretariat@zpowswidnica.pl

NIP: 8842194670
REGON: 891063849

Redakcja

Ewa Dziwosz
telefon: 74 850-99-39
faks: 74 850-99-39
e-mail: ksiegowosc@zpowswidnica.pl

Rodzaj Działalności

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy, ul. Serbska 78, jest prowadzony jako placówka typu socjalizacyjnego.

Zgodnie a art. 101, ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : „Typ placówki opiekuńczo wychowawczej określa jej regulamin.”

Powołując się na regulamin organizacyjny Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Rozdział VI § 23 ust. 1. „ Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego następuje na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce i po wydaniu skierowania przez PCPR.”

W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Art. 12a., ust. 2 „ Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

Regulamin organizacyjny
Status ZPOW

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe 2023


Copyright © 2012. All Rights Reserved.